Olyckor med bortsprungna hundar måste vara varje hundägares mardröm. Något ganska enkelt, men som kan förhindra detta mycket effektivt, är att sätta upp ett staket.

chihuahua-dog-puppy-cute-39317I en artikel i Expressen kan man läsa om hur en hund rymde från sitt hem utanför Halmstad. Det var sent på kvällen och mörkt när en man rastade sin hund, som var lös och plötsligt sprang iväg mot ett järnvägsspår i närheten. I samma sekund var ett lokaltåg på ingång, och i ren panik sprang hundägaren efter och råkade halka på banvallen. Man visste först inte hur det hela hade gått, men efter ett trafikstopp hittade polisen både ägare och hund helt oskadda.

Öka din hunds säkerhet med staket

Hundar behöver motioneras och rastas minst var sjätte timme under dagen, helst mer. De mår liksom andra djur bra av att vistas fritt, men för att undvika olyckor med bortsprungna djur är en bra och enkel lösning att hägna in sin trädgård med ett stängsel eller ett staket. Trädgården blir då en sorts rastgård som hjälper hunden att få sin dagliga dos av motion, samtidigt som hunden skyddas. Regler för rastgårdar är att det ska finnas plats för skydd mot regn och blåst, samt någon form av koja. Det är även bra om rastgården har en stimulerande miljö. Exakta mått på rastgårdars omfång samt övriga kriterier för dessa kan hittas på Jordbruksverket.

En annan lösning är offentliga hundgårdar. På Sveriges radios hemsida kan man läsa om fem hundägare från Umeå, som tagit initiativ för att starta en central hundpark.

”Idag har många sina hundar lösa, vilket inte är tillåtet. Idag är det också lätt att hundarna kan springa bort eller göra illa sig, vilket skulle bli säkrare i en park.” säger Emelie Larsson, hundägare.